x

Đăng nhập

Comming soon...

Naruto

Naruto: Mặc dù có cuộc đời ngắn ngủi, nhưng những thành tựu mà Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato đạt đượ quả thật là vĩ đại bậc nhất trong thế giới nhẫn giả của Naruto.