x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngọc Trai

Ngọc Trai: Ngọc Trai, Huy Anh đã có dịp tái hợp sau 18 năm đóng Kính Vạn Hoa. Tôi thấy, cuộc sống và sự nghiệp của họ đều đã có nhiều thay đổi!