x

Đăng nhập

Comming soon...

Ngọc Trai

Ngọc Trai: Hoàng Bách, Oanh Yến và các sao Việt tự nguyện triệt sản với các lý do khác nhau: Người thương vợ mang nặng đẻ đau, người sợ nuôi không tốt.