x

Đăng nhập

Comming soon...

Paul Dano

Paul Dano: Gotham luôn tồn tại trong trạng thái u buồn, dường như quần chúng không có lòng tin vào nơi này. Đâu là hướng đi tốt cho dành cho họ?