x

Đăng nhập

Comming soon...

Quan Kế Huy

Quan Kế Huy: Everything Everywhere All At Once đã lồng ghép vào đó vấn đề gia đình khiến nhiều người phải suy ngẫm. Dưới đây là 10 câu thoại buồn và sâu sắc nhất phim.