x

Đăng nhập

Comming soon...

She-Hulk

She-Hulk: Trong vũ trụ Marvel, She-Hulk là một nhân vật tương đối thú vị, gắn liền với nhiều câu chuyện khá là bi hài và đôi khi khá tục.