x

Đăng nhập

Comming soon...

She-Hulk

She-Hulk: Kể từ sau Avengers: Age of Ultron, mối quan hệ của Hulk và Black Widow chỉ dậm chân tại chỗ và không có quá nhiều tiến triển.