x

Đăng nhập

Comming soon...

Spider Man

Spider Man: Không phải bất cứ phản diện nào cũng chỉ là nhân vật có tác dụng "dùng 1 lần", mà có những người hoàn toàn có thể trở lại trong Phase 4 của Marvel.