x

Đăng nhập

Comming soon...

Superman

Superman: Cùng có khả năng bay lượn và bắn ra tia năng lượng từ mắt nhưng Ikaris của Eternal vẫn có điểm rất khác so với Superman.