x

Đăng nhập

Comming soon...

Thang Duy

Thang Duy: Đời thực trần trụi và thước phim đen tối là những từ ngữ chính xác nhất để dành cho phim của Park Chan Wook.