x

Đăng nhập

Comming soon...

Thang Duy

Thang Duy: Ở mảng điện ảnh, Dương Mịch đã thu về tới 2,4 tỷ, chỉ đứng sau Giả Linh 5,4 tỷ và Bạch Bách Hà 3,6 tỷ.