x

Đăng nhập

Comming soon...

The Dark Knight

The Dark Knight: Christian Bale đã giải thích lý do tại sao anh lại cảm thấy đóng vai phản diện trong Thor 4 lại dễ dàng hơn nhiều so với Batman.