x

Đăng nhập

Comming soon...

The Falcon And The Winter Soldier

The Falcon And The Winter Soldier: Bắp sẽ giới thiệu những người lính bình thường trở thành những siêu chiến binh (super-soldier serum) sau khi nhận được một hoạt chất đặc biệt.