x

Đăng nhập

Comming soon...

The Flash

The Flash: Năm 2023 được coi là thời điểm mà kỷ nguyên mới của DCEU sẽ ra đời, mở ra một tương lai vô cùng xán lạn cho vũ trụ này.