x

Đăng nhập

Comming soon...

The Killer's Shopping List (Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân)

The Killer's Shopping List (Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân): Chỉ số không quá cao nhưng việc sở hữu rating vừa đủ để có mặt trong Top 6 cũng là một tín hiệu tốt dành cho If You Wish Upon Me rồi.