x

Đăng nhập

Comming soon...

The Killer's Shopping List (Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân)

The Killer's Shopping List (Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân): Thứ 5 là ngày khởi sắc của dàn phim giữa tuần nhưng tôi tin là thông tin mới về Eve, tác phẩm tái xuất của Seo Ye Ji sẽ làm mọi người quan tâm hơn nhiều đấy.