x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor (Thần Sấm)

Thor (Thần Sấm): Gamora tàn nhẫn với Nebula, Frigga phát hiện chuyện Loki còn sống,...là những chi tiết không được nói rõ trong MCU.