x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor (Thần Sấm)

Thor (Thần Sấm): Trong giai đoạn kể từ phase 4, Thor: Love and Thunder được coi là phần phim tệ nhất thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.