x

Đăng nhập

Comming soon...

Thor: Love and Thunder (Tình Yêu Và Sấm Sét)

Thor: Love and Thunder (Tình Yêu Và Sấm Sét): Trong giai đoạn kể từ phase 4, Thor: Love and Thunder được coi là phần phim tệ nhất thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel.