x

Đăng nhập

Comming soon...

Trấn Hồn

Trấn Hồn: Dòng phim đam mỹ cải biên đã chính thức bị Quảng Điện cấm chiếu, có rất nhiều bộ phim hiện đang lâm vào tình cảnh khó khăn.