x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Tinh Húc

Trần Tinh Húc: Trong khi Nhiệt Ba được khen và có vinh dự lớn thì Dương Tử bị chê sấp mặt. Bên cạnh đó còn có hình ảnh mới của Na Trát, Điền Hi Vi cũng rất đáng chú ý.