x

Đăng nhập

Comming soon...

Viết Liên

Viết Liên: Kẻ Ăn Hồn được khán giả đặt kỳ vọng rất nhiều từ trước khi ra rạp và niềm tin đó đã được đáp lại bằng một bộ phim chỉn chu, phát huy được thế mạnh vốn có.