x

Đăng nhập

Comming soon...

Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm: Chồng của Võ Hạ Trâm, Lan Phương tuy không phải người nổi tiếng nhưng lại rất thấu hiểu, ủng hộ sự nghiệp làm nghệ thuật của vợ.