x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Bảo Cường

Vương Bảo Cường: Nhật Nguyệt đang cảm thấy rất lo lắng cho phiên bản Thiên Long Bát Bộ mới. Tuổi tác của Chân Tử Đan lạc quẻ với Kiều Phong. Lưu Hạo Tồn chẳng phù hợp với A Châu