x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Lực Hoành

Vương Lực Hoành: Nhìn vào những "chiến tích" dưới đây, các bạn sẽ hiểu vì sao Trác Vỹ được mang danh "đệ nhất paparazzi" của đất nước tỉ dân.