x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác: Không phải khi không mà học vấn của dàn sao được quan tâm như vậy, bởi như Nhất Bác còn không biết viết chữ cho đúng, Nhiệt Ba phép tính đơn giản còn sai.