x

Đăng nhập

Comming soon...

W Two World - Hai Thế Giới

W Two World - Hai Thế Giới: Với thông tin về tuổi tác của những ngôi sao dưới bài này thì quả là phù hợp để tôi sử dụng câu nói "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa".