x

Đăng nhập

Comming soon...

X-Men (Dị Nhân)

X-Men (Dị Nhân): Trong vũ trụ Marvel, Adamantium vốn là hợp kim được lấy ý tưởng từ Adamantium - kim loại chế tạo vũ khó của thần.