x

Đăng nhập

Comming soon...

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối)

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối): Ai cũng có sai lầm trong sự nghiệp, biến bộ phim thành thảm họa vì không hợp vai hoặc nét diễn quá giả trân.