x

Đăng nhập

Comming soon...

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối)

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối): Những nhà ngoại cảm cấp độ Omega của Marvel có thể thao túng hay phá hủy cả một đế chế chỉ bằng một ý nghĩa.