x

Đăng nhập

Comming soon...

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối)

X-Men: Dark Phoenix (Dị Nhân: Phượng Hoàng Bóng Tối): Trong truyện tranh, Thor vốn nắm giữ cả quyền năng của Cổ thần Gaea lẫn ngọn lửa vũ trụ của Phoenix Force.