x

Đăng nhập

Comming soon...

X-Men (Dị Nhân)

X-Men (Dị Nhân): Dân mạng đang rần rần với những bộ phim sắp sửa ra mắt của Fantastic 4 và biệt đội Avengers, cho nên mình nghĩ MCU chưa cần vội đẩy X-Men ra làm chi đâu!