x

Đăng nhập

Comming soon...

Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk: Vừa tài năng, có ngoại hình lại còn hình tượng đẹp, đầy đủ khuyết điểm và không có bất cứ một chỗ không ổn nào, các sao Hàn này đạt chuẩn hoàn hảo đấy.