x

Đăng nhập

Comming soon...

Zac Efron

Zac Efron: Trên mạng đang đồn thổi Doctor Doom sẽ không xuất hiện trong Fantastic 4, mặc cho việc Doom là yếu tố quan trọng luôn phải đi cùng với nhóm bộ tứ anh hùng kia.