x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: Secret Wars (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ)

Avengers: Secret Wars (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ): Các biến thể đa vũ trụ của Kang the Conqueror sẽ thúc đẩy Đa vũ trụ tạo ra các trận chiến Avengers độc nhất vô nhị.