x

Đăng nhập

Comming soon...

Avengers: Secret Wars (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ)

Avengers: Secret Wars (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ): Khán giả mới rất khó có thể nắm bắt được dòng thời gian của MCU, đặc biệt là khi các bộ phim của hãng còn không thực sự kết nối chặt chẽ với nhau.