x

Đăng nhập

Comming soon...

Chris Evans

Chris Evans: Không giống như các phần trước của Toy Story, Lightyear kẻ về xuất thân và sứ mệnh của người anh hùng đã truyền cảm hứng cho nhiều đồ chơi khác Buzz Lightyear.