x

Đăng nhập

Comming soon...

Đại Thoại Tây Du

Đại Thoại Tây Du: Trong Tây Du Ký, giai thoại về thịt Đường Tăng vốn chỉ là tin đồn thất thiệt trong giới yêu quái mà thôi.