x

Đăng nhập

Comming soon...

Doctor Strange 2: Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn

Doctor Strange 2: Phù Thủy Tối Thượng Trong Đa Vũ Trụ Hỗn Loạn: Sự xuất hiện của Christine Palmer còn có thể hứa hẹn một kỷ nguyên phát triển mới cho nhân vật này khi cân bằng cuộc sống với hôn nhân.