x

Đăng nhập

Comming soon...

Dwayne Johnson

Dwayne Johnson: Mặc dù có sức mạnh trông có vẻ tương tự nhau, nhưng nguồn gốc sức mạnh của Black Adam thì lại khác hẳn so với Shazam.