x

Đăng nhập

Comming soon...

Eddie Redmayne

Eddie Redmayne: Nếu xét về vai phản diện thì mình thấy nhân vật Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts được xây dựng tốt hơn nhiều so với Voldemort trong Harry Potter.