x

Đăng nhập

Comming soon...

Gong Yoo

Gong Yoo: Mặc dù không sở hữu nét đẹp được mọi người, mọi thời đều công nhận, nhưng Gong Yoo, Kim Woo Bin và những nam thần đẹp lệch chuẩn này vẫn thành công.