x

Đăng nhập

Comming soon...

Gong Yoo

Gong Yoo: Lâu lâu mới đóng truyền hình một lần và lần nào thì bộ phim có sự tham gia của Lee Byung Hun cũng đều đạt được thành tích khủng cả.