x

Đăng nhập

Comming soon...

James Marsden

James Marsden: Sonic gọi Tom là "cha" trong Sonic the Hedgehog 2, điều đó đặt ra câu hỏi: ai là cha đẻ thực sự của Sonic? Vì sao Sonic lại gọi như thế?