x

Đăng nhập

Comming soon...

Jude Law

Jude Law: Nếu xét về vai phản diện thì mình thấy nhân vật Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts được xây dựng tốt hơn nhiều so với Voldemort trong Harry Potter.