x

Đăng nhập

Comming soon...

Jude Law

Jude Law: Sở hữu một năng lực toàn diện, thế nhưng Dumbledore lại là người chịu tổn thương nhiều về mặt tình cảm dù ở giai đoạn nào.