x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong: Nói một cách thẳng thắn, tôi thấy Kim Min Hee, Kim Seon Ho hay nhiều ngôi sao khác đều tự gây ra lỗi lầm thì phải tự chịu "trái đắng" thôi.