x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyun Joong

Kim Hyun Joong: Bae Yong Joon thực sự là một huyền thoại trong Kbiz, dù hoạt động diễn viên khá ngắn nhưng lại đạt được thành công lớn, dần dần trở thành ông hoàng Hallyu.