x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyun Soo

Kim Hyun Soo: 4 cô gái với 4 màu sắc, có đủ các yếu tố để nổi tiếng, thế nhưng vì lý do này lý do kia mà cuối cùng ai nấy đều làng nhàng mãi không hot được.