x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyun Soo

Kim Hyun Soo: Theo như tôi quan sát thì ai cũng có được một năm khá khả quan và dần thể hiện được hình ảnh riêng của mình. Chỉ có Park Ji Yeon là vẫn mãi bết bát mà thôi.