x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Young Dae

Kim Young Dae: Trong danh sách này tôi đang thấy choáng nhất với Lee Do Hyun, khi phim mới còn chưa chiếu mà đã thảo luận để kết hợp cùng với Song Hye Kyo rồi.