x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Ji Ah

Lee Ji Ah: Đóng tốt một nhân vật đã không phải dễ dàng, vậy mà những diễn viên Hàn này có thể đóng đúp vai trong phim chứng tỏ họ còn giỏi hơn gấp nhiều lần.