x

Đăng nhập

Comming soon...

Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen: Nếu xét về vai phản diện thì mình thấy nhân vật Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts được xây dựng tốt hơn nhiều so với Voldemort trong Harry Potter.