x

Đăng nhập

Comming soon...

Ốc Thanh Vân

Ốc Thanh Vân: Zombie trong Cù Lao Xác Sống chán chê, không gây độ nguy hiểm, dù tạo hình trông cũng ổn nhưng sao thấy chán quá!