x

Đăng nhập

Comming soon...

Phùng Đức Hiếu

Phùng Đức Hiếu: Trước khi tạo ấn tượng mạnh với khán giả qua vai Đông ở Phố Trong Làng, Đức Hiếu đã từng "xuống tóc", đóng một thầy sư trong MV ca nhạc.