x

Đăng nhập

Comming soon...

Scarlet Witch

Scarlet Witch: Vừa qua, nhà sản xuất của MCU - Richie Palmer đã bông đùa về tương lai của Scarlet Witch sau hàng loạt sự kiện xảy ra trong Doctor Strange: Hỗn Loạn Đa Vũ Trụ.