x

Đăng nhập

Comming soon...

Song Joong Ki

Song Joong Ki: Phim Đường Cùng (Hopeless) thể hiện sự bất hạnh gắn liền với nghèo đói, với mùi tanh hôi của máu và nước mắt với sự tham gia của Song Joong Ki.