x

Đăng nhập

Comming soon...

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử)

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử): Vũ trụ DC vốn có vô số thanh kiếm quyền năng, từ những thứ vũ khí được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của loài người cho đến những thần khí được sở hữu bởi thần.