x

Đăng nhập

Comming soon...

The Suicide Squad

The Suicide Squad: Nghe thì có vẻ rất bí ẩn, nhưng nhiều thành viên thuộc Suicide Squad còn...đáng gây thất vọng hơn cả những gì mà các bạn đã biết.