x

Đăng nhập

Comming soon...

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử)

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử): Ai cũng có sai lầm trong sự nghiệp, biến bộ phim thành thảm họa vì không hợp vai hoặc nét diễn quá giả trân.