x

Đăng nhập

Comming soon...

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử)

The Suicide Squad (Biệt Đội Cảm Tử): Kryptonian, Người Sao Hỏa Xanh hay những vị thần,...đều là các chủng tộc nguy hiểm bậc nhất trong DCEU.