x

Đăng nhập

Comming soon...

The Umbrella Academy 3 (Học Viện Umbrella 3)

The Umbrella Academy 3 (Học Viện Umbrella 3): Trong mùa 3, chúng ta đã được thấy đoạn phim Reginald liều mạng triệu tập những kẻ đồ sát của khách sạn Oblivion. Nhưng ông ấy lại làm thế chi ta?